Dia 24 de febrer, festa de Sant Macià, es celebrà a Alcúdia la commemoració del dia del Miracle del Sant Crist, durant la processó de rogatives fins a la Cova de Sant Martí.

Al llarg del dia l'església parroquial restà oberta de les 9,30 h. fins a les 20,00 h. i foren molts els devots que hi anaren per a venerar la imatge santa.

A les 18,00 h. es celebrà la Missa i després es venerà el Sant Crist mentre es cantaven els goigs ben coneguts de tothom

 

    

 

 

 

 

La celebració de la festa de Nadal ens ha de fer reviure el goig de la trobada amb Jesús que vingué a nosaltres per compartir la nostra història. Ell segueix essent la llum que aclarirà tota tenebra, l'única llum que pot guiar el camí difícil de tota la humanitat.

La celebració de les Matines de Nadal, dia 24 de desembre, serà segons aquest horari:

Parròquia de Sant Jaume, Alcúdia, a les 18 h.

Parròquia de la M.D. del Carme i Sant Pere, Port d'Alcúdia, a les 19,30 h.

Parròquia de l'Assumpció de Maria, Can Picafort, a les 20 h.

Acabat l'estiu es reprenen les tasques parroquials ordinàries. Entre elles, ben destacada, els cursos de catequesi.

Adelentam informació sobre la catequesi d'infants o preparació a la Primera Comunió:

  CAN PICAFORT PORT D'ALCÚDIA

ALCÚDIA

Horari de catequesi Dissabtes 16,15-17,45 Dissabtes 17,15-18,45 Dissabtes 16,15-17,45
Trobada de presentació 1 octubre 20,00 2 octubre 20,00 3 octubre 20,00
Matriculació

7 i 8 octubre

de 18,00 a 20,00

7 i 8 octubre

de 18,00 a 20,00

7 i 8 octubre

de 18,00 a 20,00

 

El diumenge 8 de setembre, festa del Naixement de la Verge Maria, fou la data escollida per celebra de bell nou la missa a l'oratori de Santa Anna. Des de temps immemorials era la data de la festa que arreplegava gent vinguda fins i tot dels pobles veïns. L'any 2012 fou interromput aquest costum per mor de les reformes i de l'excavació arqueològica que fou manada. Ara, acondicionada per a poder visitar-se i conèixer el resultat dels treballs duts a terme, s'ha pogut reprendre la festa. Foren nombrosos els fidels que hi participaren i, a més de poder conèixer el fruit d'anys de treball, pogueren repredre una commemoració que seria desitjable que enanys esdevenidors retrobi aquell esplendor de temps passats.

L'oratori de Santa Anna ha estat important dins la història de la parròquia de Sant Jaume. Fins i tot, serví de temple parroquial els anys posteriors a l'enderrocament de la vella església d'Alcúdia i mentre s'alçava la nova i actual. Les primeres notícies que es tenen de l'oratori es remunten a 1249, vint anys després de la conquesta de Jaume I. Ara, gràcies a les excavacions, es pot documentar que hi havia en el solar abans de la construcció de l'oratori i més avall fins als temps de musulmans, visigots o romans. Com a resultat de tot això, l'oratori de Santa Anna no sols serà motiu de festes religioses, sinó que serà per a tots els seus visitants una pàgina oberta de la història del cristianisme a l'illa de Mallorca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategorías