Dia 24 de febrer Alcúdia ha celebrat la festa del Sant Crist. Durant tot el dia el temple romangué obert i foren molts els feels que acudiren a venerar la imatge. A la vesprada se celebrà una missa solemne que acabà amb la veneració del Sant Crist mentre s'anaven cantant els ben coneguts goixs.

Enguany és any de triennal, la festa que se celebra cada tres anys el dia de 25 de juliol i la imatge surt en processó pels carrers de la ciutat. S'espera amb il·lusió que les circunstàncies de pandèmia que encara duren permiti celebrar aquesta festa amb tota la solemnitat que és tradicional.

 

 

 

  

 Setmana del 18 al 25 de gener.

 

 

 

  Divendres 24  Dissabte 25    Diumenge 26
Alcúdia 18.00 12.00

12.00 (festa de S. Esteva)

Port d'Alcúdia

19.30

10.30

19.30

10.30

19.30

Can Picafort 19.30 12.00

12.00

 

 

 

 

Iniciam el curs de catequesi a les Parròquies d'Alcúdia, Port d'Alcúdia i Can Picafort. Se farà en primer lloc una presentació inaugural per a tots els pares i mares que vulguin apuntar els seus fills a catequesi i deprés hi haurà dos dies per a les inscripcions. El calendari serà el següent:

 

REUNIÓ INFORMATIVA ALS PARES I MARES:

Dimarts dia 5 d'octubre a les 20.00 h. a la Parròquia d'Alcúdia

Dimecres dia 6 d'octubre a les 20.00 h. a la Parròquia del Port d'Alcúdia

Dijous dia 7 d'octubre a les 20.00 h. a la Parròquia de Can Picafort

 

DIES D'INSCRIPCIÓ a les tres Parròquies

Dies 8 i 9 d'octubre de les 19.00 h. a les 20,30 h.

 

 

 

Subcategorías