El mes de setembre de 2018, el Bisbe de Mallorca, Mons. Xavier Salinas, amb el seu Consell Episcopal van procedir a una reestructuració pastoral en diversos indrets de la nostra Diòcesi. Un dels sectors que va ser objecte d’aquesta iniciativa és la Badia d’Alcúdia, més concretament les cinc parròquies següents: Sant Jaume (Alcúdia), Mare de Déu del Carme i Sant Pere Apòstol (Port d’Alcúdia), Sant Albert Magne (Platja de Muro), Assumpció de la Mare de Déu (Can Picafort) i Verge Maria Reina de la Pau (Son Serra de Marina). A partir d'aleshores aquestes parròquies forman launitat pastoral  Unitat Pastoral Badia d’Alcúdia.

El propòsit d’aquesta iniciativa és el d’oferir un marc que pugui comptar amb tots els mitjans necessaris per assegurar l’activitat de les cinc comunitats cristianes. Els protagonistes han de ser de forma especial tots aquells i aquelles que viuen la seva fe amb un servei compromès amb la comunitat: catequistes, ministres de la comunió, col·laboradors en l’acció litúrgica, membres del grup d’acció social, responsables del manteniment i de l’acolliment dels visitants, i tants d’altres que de manera puntual presten la seva col·laboració, sense oblidar els membres de les associacions de feels, com són les Confraries i l’Obreria.

Sens dubte el primer objectiu ha se der potenciar la unitat d’acció a través d’un programació conjunta, l’intercanvi d’experiències viscudes o la formació i aprofundiment de la fe. Encara que les parròquies integrants són molt semblants del punt de vista sociològic, cada una d’elles gaudeix d’una identitat que s’ha de cultivar i ha d’aprofitar a les altres. El fet, per tant, que hi hagi uns serveis comuns per a tota la Unitat, no vol dir desfer els lligams que cada un té amb la comunitat on fou batiat i on celebra regularment l’Eucaristia.

A ningú se pot amagar que aquesta nova estructuració ve motivada també per la necessitat que sorgeix de l’escassetat de ministres al servei de les comunitats. En aquest sentit, la Unitat comptarà amb un sacerdot, dos diaques i l’ajuda de sacerdots sense responsabilitat parroquial per haver complert els 75 anys. Formant un equip de decisió conjunta, serà propi dels sacerdots la celebració Eucarística i dels diaques les celebracions de la Paraula, dels sagraments del Baptisme i del Matrimoni, i dels funerals. Serà del tot important que, amb la comprensió de tots, s’estableixin unes normes i uns horaris que garanteixin la dignitat d’aquestes celebracions, tot respectant l’aspecte d’acte social que tenen moltes d’elles.

A l’hora d’establir algunes prioritats hem de tenir presents els tres eixos que conformen la comunitat cristiana:

- l’anunci de l’evangeli, on destacam la catequesi infantil sempre amb participació dels pares; la catequesi per a la confirmació de joves i d’adults; la preparació de pares i padrins per a la celebració del Baptisme; les jornades de preparació a la celebració cristiana del Matrimoni.

- la celebració de la fe, que s’ha de centrar en la celebració solemne de la Pasqua, establint, si fos convenient, la celebració comuna de la Vetlla Pasqual; en la celebració de la Missa dominical com a moment intens de la vida cristiana; en la celebració de la Paraula com a moment d’escolta de la Paraula i de pregària durant la setmana; en els casos que per alguna circumstància extraordinària no se pugui celebrar la Missa dominical, i sense que en sia la seva substitució, es procurarà tenir una celebració de la Paraula.

- l’acció de caritat, tenint ben en compte que sense caritat no hi fe. Caldrà reforçar les diverses accions actuals, sol·licitant la formació d’un voluntariat per a l’acollida i el seguiment de les necessitats presentades. Per altra banda, el nostre cristianisme és catòlic, vol dir universal, i ens exigeix, per tant, sensibilitzar-nos amb les necessitats d’altres comunitats i d’altres pobles, als quals podrem ajudar bé directament, bé a través d’alguna de les organitzacions eclesials.

Que Déu ens ajudi a tots i que renovi la nostra fe per tal que continuem construint el seu Regne en les comunitats parroquials de la Badia d’Alcúdia.

Setembre 2018

 

Mn. Jordi Gayà, Rector

Mn. Joan Gamundí, Diaca

Mn. Joan Andreu, Diaca