Els sagraments del Baptisme, la Confirmació i l’Eucaristia conformen el que s’anomena “Iniciació Cristiana”. En efecte, amb aquest tres sagraments el cristià entra a formar part plenament de la comunitat dels deixebles de Jesús, de l’Església.

En el Baptisme la comunitat cristiana acull el nou cristià, gran o petit, que és acompanyat pels seus pares i els padrins de fonts. En general, són els  pares els qui fan la petició del Baptisme i que juntament amb els padrins fan la professió de la fe.

Indicacions pràctiques.

El sagrament de la Confirmació concedeix al cristià la força de l’Esperit Sant, per tal que pugui viure la seva fe donant testimoni dins el món i participant activament en la vida de l’Església.

El sagrament de la Confirmació es pot rebre després de feta la Primera Comunió o en edat adulta.

La preparació a la recepció de la Confirmació es pot fer en modalitats diferentes.

(Per a més informació contactau personalment per telèfon)

El cristià té present que pel Baptisme ha participat en la mort i resurrecció de Jesucrist i amb l'Eucaristia alimenta la seva esperança de trobar-se amb el Pare en acabar la seva vida d'aquest món. Per això la defunció del cristià i el dol del seus familiars i amics és compartit per tota la comuitat que el recorda i prega per ell en tres moments.

En el moment de la defunció, per tant, cal indicar a la parròquia si s'han de celebrar, amb lloc i data, aquests tres moments:

El procés de la Iniciació Cristiana culmina amb la plena participació en la celebració Eucarística. És el que celebram com a Primera Comunió.

Els nins i nines s'hi preparen ajudats pels seus pares i pels catequistes. Els nins i nines hauran d'assistir a la catequesi, que dura dos anys, i a les celebracions que se programen per a tota la família.

Per apuntar-se al primer curs de catequesi els nins i nines han d'estar fent o haver fet el segon curs de Primària.

L'amor fratern, que és el segell del cristià, obliga a un acolliment acurat de tots aquells que demanen alguna ajuda. Així s'expressa la dimensió social de la fe cristiana, no com acció marginal, sinó com a prova visible de la seva autenticitat.

Es recomana que les persones interessades aprofitin els horaris d'assistència personal a les diferents parròquies.

 

La celebració del sagrament del Matrimoni consagra el cristià en la seva missió de coadjutor de Déu en la creació de la humanitat i constructor d'una societat que ha de fer ver el Regne de Crist. Un moment de tanta transcendència demana una reflexió acurada i una preparació atenta.

Els promesos que vulguin contreure matrimoni haurien de contactar amb la parròquia sis mesos abans de la data prevista, per tal de concretar el lloc i la data del casament. Després hauran de recollir i presentar els documents que s'indicaran, tant els que s'exigeixen per a la celebració catòlica, com els que són necessaris per al reconeixement civil de les noces.

Serà necessària també l'assistència al curset prematrimonial.

Calendari dels cursets: