La Parròquia del Port d'Alcúdia va celebar la festa de Sant Pere, el seu patró. L'estat d'emergència sanitària continua i un any més no va ser possible celebrar la processó marinera que gaudeix de tanta tradició i devoció. Aixó tampoc va impedir que els carrers s'omplissen de gent que, amb les mesures degudes, gaudiren les festes patronals. A l'horabaixa es va celebrar una missa en honor al patró, ben concorreguda i amb assistència de la corporació municipal.

Aquesta vegada la salutació "fins l'any qui ve" tenia un clar afegitó: "i amb processó". Que així sia.

 

 

 

L'1 de juny morí Mn. Antoni Estelrich, sacerdot jubilat resident a Can Picafort i col·laborador entusiasta de la Unitat Pastoral. Al seus 90 anys complerts sempre estava disposat a la celebració de l'Eucaristia a qualsevol de les parròquies, a la visita als malalts i a l'atenció de tots els amics i coneguts que l'apreciaven de veres.

Mn. Antoni Estelrich i Calafat va néixer a Santa Margalida el gener de 1931. Va cursar el Batxillerat al col·legi de Monti-sion, de Palma, i va entrar després al Seminari, essent ordenat prevere el desembre de 1956. Va exercir el ministeri, primer, a S'Arracó, i poc després, l'any 1960, fou nomenat Vicari de la Parròquia de Santa Maria la Major, d'Inca. El 1963 va ser traslladat com a Rector a Lloseta, d'on retornà a Inca l'any 1972 com a Rector de la nova Parròquia de Sant Domingo. Allà hi va permanèixer 34 anys, desplegant una gran activitat en la formació i consolidació de tots els aspectes pastorals de la paròquia de nova creació. Arran de la seva jubilació canònica l'any 2006, Mn. Antoni va passar a residir a Can Picafort, on ha transcorregut els seus darrers quinze anys.

Dia 3 de juny, la comunitat parroquial, presidida pel Senyor Bisbe Sebastià Taltavull i amb l'assistència de nombrosos sacerdots, celebrà la Missa Funeral pregant per l'etern repòs de Mn. Antoni, i —com va convidar-hi el Bisbe en la seva homilia— donant gràcies per tots els béns que Déu va realitzar mitjançant el seu ministeri.

 

 

 

Diumenge passat, festa de la Santíssima Trinitat, es celebrà la cloenda de les misses que s'han celebrat a l'ermita de la Mare de Déu de la Victòria els diumenges del mes de maig. Totes les celebracions foren molt ben concorregudes i de bell nou varen ser mostra de la devoció i l'afecte dels alcudiencs per a la nostra patrona.

 

(Imatge: Foto de despedida mentre es cantaven els goigs de la Mare de Déu de la Victòria)

 

 

 

Clourem els diumenges del temps pasqual amb la festa de la Pentecosta. Recordam aquella jornada en la qual els apòstols de Jesús varen rebre de l'Esperit Sant la fermesa de la seva fe en Jesús i el coratge de cumplir el que Ell els havia manat: «Anau i predicau l'Evangeli a tot el món.» A la sala hi havia amb ells Maria, la mare de Jesús, pregant junt amb ells. En preparar-nos per reviure ara aquesta festa de la vinguda de l'Esperit, en aquest mes de maig, que dedicam particularment a Maria, també amb ella demanam que aquesta celebració renovi l'alegria i l'esperança d'una humanitat que pateix encara una pandèmia dolorosa.

(Imatge: Vinguda de l'Esperit Sant. Parròquia d'Alcúdia, Retaule de la Mare de Déu del Carme)

Fa molt de temps que el mes de maig va unit a la devoció a la Mare de Déu. Hi ha traces ja en temps del rei Alfons X de Castella, allà pel segle XIII. Després, la devoció se va manifestar de forma diversa en molt indrets de l'Església. A ca-nostra molts encara recordaran el costum de fer el Mes de Maria, amb les seves invocacions poètiques i els altars tot florits. I encara que durant l'any dedicam moltes festes a la Verge Maria, bé estarà que durant aquest mes la tinguem present d'una manera especial.

El Papa Francesc ha tingut la iniciativa d'oferir una oportunitat ben actual per mantenir aquesta pràctica del Mes de Maria. Durant aquest mes, trenta santuaris marians de tot el món s'encarregaran de dirigir un dia el reso del Sant Rosari. L'acte serà transmès en directe pels canals informatius del Vaticà. Serà cada dia a les 18,00 (hora de Roma)

(Imatge: Coronació de Maria. Parròquia d'Alcúdia, Retaule de la Mare de Déu del Carme)

 

 Celebració de la Missa del diumenge 2 de maig al Santuari de la Mare de Déu de la Victòria

 

 

 

Subcategorías