La celebració de la festa de Nadal ens ha de fer reviure el goig de la trobada amb Jesús que vingué a nosaltres per compartir la nostra història. Ell segueix essent la llum que aclarirà tota tenebra, l'única llum que pot guiar el camí difícil de tota la humanitat.

La celebració de les Matines de Nadal, dia 24 de desembre, serà segons aquest horari:

Parròquia de Sant Jaume, Alcúdia, a les 18 h.

Parròquia de la M.D. del Carme i Sant Pere, Port d'Alcúdia, a les 19,30 h.

Parròquia de l'Assumpció de Maria, Can Picafort, a les 20 h.

Acabat l'estiu es reprenen les tasques parroquials ordinàries. Entre elles, ben destacada, els cursos de catequesi.

Adelentam informació sobre la catequesi d'infants o preparació a la Primera Comunió:

  CAN PICAFORT PORT D'ALCÚDIA

ALCÚDIA

Horari de catequesi Dissabtes 16,15-17,45 Dissabtes 17,15-18,45 Dissabtes 16,15-17,45
Trobada de presentació 1 octubre 20,00 2 octubre 20,00 3 octubre 20,00
Matriculació

7 i 8 octubre

de 18,00 a 20,00

7 i 8 octubre

de 18,00 a 20,00

7 i 8 octubre

de 18,00 a 20,00

 

El diumenge 8 de setembre, festa del Naixement de la Verge Maria, fou la data escollida per celebra de bell nou la missa a l'oratori de Santa Anna. Des de temps immemorials era la data de la festa que arreplegava gent vinguda fins i tot dels pobles veïns. L'any 2012 fou interromput aquest costum per mor de les reformes i de l'excavació arqueològica que fou manada. Ara, acondicionada per a poder visitar-se i conèixer el resultat dels treballs duts a terme, s'ha pogut reprendre la festa. Foren nombrosos els fidels que hi participaren i, a més de poder conèixer el fruit d'anys de treball, pogueren repredre una commemoració que seria desitjable que enanys esdevenidors retrobi aquell esplendor de temps passats.

L'oratori de Santa Anna ha estat important dins la història de la parròquia de Sant Jaume. Fins i tot, serví de temple parroquial els anys posteriors a l'enderrocament de la vella església d'Alcúdia i mentre s'alçava la nova i actual. Les primeres notícies que es tenen de l'oratori es remunten a 1249, vint anys després de la conquesta de Jaume I. Ara, gràcies a les excavacions, es pot documentar que hi havia en el solar abans de la construcció de l'oratori i més avall fins als temps de musulmans, visigots o romans. Com a resultat de tot això, l'oratori de Santa Anna no sols serà motiu de festes religioses, sinó que serà per a tots els seus visitants una pàgina oberta de la història del cristianisme a l'illa de Mallorca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una festa ben arrelada a tots els pobles de Mallorca. Una festa amb aromes d'alfabaguera i verdor de bellveures en torn del llit de la Mare de Déu.

A la parròquia d'Alcúdia de bell nou s'exposa la talla del segle XVII, restaurada no fa massa, engalanada pels quatre costat, enrevoltada de devoció i de tradició.

 

En el marc de les festes patronals de Sant Jaume i aprofitant la jornada de portes obertes en el complex arqueològic de Pollentia, s'ha pogut visitar l'església de Santa Anna, una vegada acabats els treballs de restauració.

Tot va començar amb la necessitat de canviar el trespòl prou deteriorat amb el pas del temps. Les autoritats competents en cura del Patrimoni ordenaren l'excavació del subsòl, tot considerant que el solar formava part del conjunt arqueològic de la ciutat romana. Així es va fer en campanyes dels any 2014 i 2015. Les troballes foren importantíssimes i aportaren documents sobre l'ocupació continuada des de l'època romana fins al segle XIII. Acabats els treballs d'excavació s'obrí el debat sobre reomplir l'ària excavada o adequar-la per a la visita arqueològica. S'optà per aquesta segona solució. D'aquesta manera i seguint els models que s'apliquen en casos semblants, durant aquests darrers mesos s'ha vingut treballant per dotar l'espai amb sistemes que permeten la vista del resultat de les excavacions.

L'obra acabada ara es complementarà amb la instal·lació d'elements audiovisuals que relataran la investigació arqueològica i històrica del temple.

 

 
   
 
     
 

 

 

 

 

Subcategorías