Catequesi de confirmació per a adolescents i joves:

Alcúdia: diumenge de 10,30 h. a 11,30 h.

Port d'Alcúdia: dissabtes alterns a partir del 13 d'octubre 2019, de 17,15 h. a 18,45 h.

 

Per a adults:

Alcúdia: dijous de 19,30 h. a 21 h. a partir del 27 de febrer 2020.