Indicacions pràctiques.

  • Cal comunicar a la parròquia la celebració del Baptisme amb una antelació de 3 mesos de la data desitjada.
  • La data definitiva i el lloc de celebració s’establirà segons el calendari mensual següent:

 

Primer dissabte  18,30 h. Port d'Alcúdia
Primer diumenge  12,30 h. Can Picafort
Segon dissabte  17,15 Alcúdia
Tercer dissabte  18,30 Can Picafort
Tercer diumenge  11,15 Port d'Alcúdia
Quart diumenge  11,15 h. Alcúdia

 

  • S’entregarà un full de petició que, una vegada emplenat, serà retornat a la parròquia, acompanyat d’un fotocòpia del Llibre de família (pàgines referides als pares i al nin).
  • Els padrins presentaran un certificat de Baptisme i de Confirmació.
  • Els pares i els padrins participaran en una reunió preparatòria en la data que se’ls indicarà.