Temps per renovar l'esperança.

Temps per reviscolar la llum que ha d'il·luminar camins de pau.

Amb Maria, la serventa fidel que ens acompanya.