La parròquia i la ciutat d'Alcúdia celebraren la festa de Sant Jaume amb tota la solemnitat merescuda amb un  programa atapit de d'actes culturals i d'esbarjo que duraren tot al llarg de la setmana.

El dia del Sant Patró es va clebrar solemne ofici religiós presidit per Mn. Santiago Cortés, vicari de les parròquies de la Unitat Pastoral, i els concelebrants Mn. Jordi Gayà i Felip Díaz, junt amb els diaques Joan Andreu i Joan Gamundí. Hi assistiren els membres del Consistori i altres càrrecs de representació política. 

La festa patronal va servir per recordar en diversos actes que enguany es compleixen els 500 anys de quan l'emperador Carles va concedir a Alcúdia el títol de Ciutat.