Durant el mes de maig tots els diumenges a les 17.00 h. de la tarda es celebrarà una missa a l'Oratori de la Victòria.