Calendari dels cursets:

15 febrer 2020: Parròquia del Port d'Alcúdia, de 9,30 h. a 17,30 h.

9 maig 2020: Parròquia del Port d'Alcúdia, de 9,30 h. a 17,30 h.

Informacions i inscripcions:

Parròquia del Port d'Alcúdia: tlf. 617 897 475