Calendari de celebració de la Primera Comunió any 2022

Parròquia de Sant Jaume - Alcúdia

Torns de primeres comunions Comunions fora de torn
Diumenge 8 de maig a les 12 h JULIOL Dissabte 2 a les 19 h
Diumenge 3 a les 12 h
Diumenge 12 de juny a les 12 h AGOST Dissabte 6 a les 19 h
Diumenge 7 a les 12 h
Diumenge 13 de novembre a les 12 h SETEMBRE Dissabte 3 a les 19 h
Diumenge 4 a les 12 h
  OCTUBRE Dissabte 1 a les 18 h 
Diumenge 2 a les 12 h

 

Parròquia de La Mare de Déu del Carme i Sant Pere Apòstol - Port d'Alcúdia

Torns de primeres comunions Comunions fora de torn
Diumenge 15 de maig a les 12 h JULIOL Dissabte 9 a les 20 h
Diumenge 10 a les 10:30 h
Diumenge 19 de juny a les 12 h AGOST Dissabte 13 a les 20 h
Diumenge 14 a les 10:30 h
Diumenge 20 de novembre a les 12 h SETEMBRE Dissabte 10 a les 20 h
Diumenge 11 a les 10:30 h

 

Parròquia Assumpció de la Mare de Déu - Can Picafort

Torns de primeres comunions Comunions fora de torn
Diumenge 1 de maig a les 12 h JULIOL Dissabte 16 a les 20 h
Diumenge 17 a les 12 h
Diumenge 5 de juny a les 12 h AGOST Dissabte 20 a les 20 h
Diumenge 21 a les 12 h
Diumenge 6 de novembre a les 12 h SETEMBRE Dissabte 17 a les 20 h
Diumenge 18 a les 12 h