El Museu Parroquial es pot visitar els mesos maig - octubre, de dilluns a dissabte des de les 10 h. fins a les 13 h.