Moltes activitats, en tots els camps de la vida diària, pateixen encara les circunstàncies de la pandèmia, Són moltes les esperances de sortir-ne prest, i mentres tant ens hi anam adaptant. Ara mateix, acaram de bell nou l'estiu. Els carrers no són ni prop fer-s'hi plens com anys passats, i així  i tot esperam que vagi millorant.

Una de les coses que canviam a les Parròquies són els horaris de les misses. Els podeu veure especificats aquí al marge.

Cal afegir-hi i destacar-ho una altra informació. Durant el mes de maig, els diumenges a les 17,00 se celebrarà una Missa al Santuari de la Mare de Déu de la Victòria.