Dia 24 de febrer, festa de Sant Macià, es celebrà a Alcúdia la commemoració del dia del Miracle del Sant Crist, durant la processó de rogatives fins a la Cova de Sant Martí.

Al llarg del dia l'església parroquial restà oberta de les 9,30 h. fins a les 20,00 h. i foren molts els devots que hi anaren per a venerar la imatge santa.

A les 18,00 h. es celebrà la Missa i després es venerà el Sant Crist mentre es cantaven els goigs ben coneguts de tothom