Acabat l'estiu es reprenen les tasques parroquials ordinàries. Entre elles, ben destacada, els cursos de catequesi.

Adelentam informació sobre la catequesi d'infants o preparació a la Primera Comunió:

  CAN PICAFORT PORT D'ALCÚDIA

ALCÚDIA

Horari de catequesi Dissabtes 16,15-17,45 Dissabtes 17,15-18,45 Dissabtes 16,15-17,45
Trobada de presentació 1 octubre 20,00 2 octubre 20,00 3 octubre 20,00
Matriculació

7 i 8 octubre

de 18,00 a 20,00

7 i 8 octubre

de 18,00 a 20,00

7 i 8 octubre

de 18,00 a 20,00