El diumenge 8 de setembre, festa del Naixement de la Verge Maria, fou la data escollida per celebra de bell nou la missa a l'oratori de Santa Anna. Des de temps immemorials era la data de la festa que arreplegava gent vinguda fins i tot dels pobles veïns. L'any 2012 fou interromput aquest costum per mor de les reformes i de l'excavació arqueològica que fou manada. Ara, acondicionada per a poder visitar-se i conèixer el resultat dels treballs duts a terme, s'ha pogut reprendre la festa. Foren nombrosos els fidels que hi participaren i, a més de poder conèixer el fruit d'anys de treball, pogueren repredre una commemoració que seria desitjable que enanys esdevenidors retrobi aquell esplendor de temps passats.

L'oratori de Santa Anna ha estat important dins la història de la parròquia de Sant Jaume. Fins i tot, serví de temple parroquial els anys posteriors a l'enderrocament de la vella església d'Alcúdia i mentre s'alçava la nova i actual. Les primeres notícies que es tenen de l'oratori es remunten a 1249, vint anys després de la conquesta de Jaume I. Ara, gràcies a les excavacions, es pot documentar que hi havia en el solar abans de la construcció de l'oratori i més avall fins als temps de musulmans, visigots o romans. Com a resultat de tot això, l'oratori de Santa Anna no sols serà motiu de festes religioses, sinó que serà per a tots els seus visitants una pàgina oberta de la història del cristianisme a l'illa de Mallorca.