La feta del Corpus tingué lloc a les diferents parròquies amb celebracions que seguiren els costums de cada comunitat. A uns llocs fou la veneració del Sagrament després de la Missa, en altres una processó als entorns del temple. 

A la Parròquia d'Alcúdia, després de la missa, es feu la processó pels carrers al voltant de l'església. Molt de fidels hi participaren pel trajecte on l'Ajuntament havia aspargit de murta. Fou destacable la participació d'un bon grup de nins i nines que han fet aquests mesos la seva Primera Comunió. Enguany s'usà el pal·li que fa un bon grapat d'anys varen brodar dones d'Alcúdia i que pel seu estat de conservació no havia sortit aquests darrers anys. La seva presència fou testimoni que la permanència de la devoció al Santíssim en la parròquia. Un lligam amb el passat que dins poques setmanes s'expressarà també amb la festa de la triennal del Sant Crist.