La nova organització diocesana ha estat presentada dia 2 d'octubre pel Bisbe de Mallorca, Mn. Sebastià Taltavull. El projecte és el resultat d'un procés que al llarg d'aquests darrers mesos ha compat amb la consulta a tots els estaments implicats. El projecte vol ésser un instrument pastoralment més adequat als moments actuals de la vida diocesana.

Els punts més rellevants passen per la restructuració dels arxiprestats. Fins ara la diòcesi estava repartida en 11 arxiprestats, que ara es redueixen a 6: Palma-Llevant, Palma-Ponent, Tramuntana-Ponent, Migjorn i Pla-Nord.

Cal destacar també la nova organització de l'activitat pastoral en base a sis vicaries pastorals: Pastoral d'Anunci i Iniciació Cristiana, Pastoral Sagramental, Pastoral Caritativa i Social, Vicaria per a la Vida Consagrada i Pietat Popular, Pastoral de Fe i Cultura, per a les Relacions Institucionals i el Patrimoni.

Podeu veure els organigrames que ha publicat AgènciaBalèria: general - territori - pastoral