La festa de Sant Pere va convocar de bell nou els veïns del Port en la data tan senyalada del Patró de la Parròquia i protector dels pescadors. La tradició marinera continua més viva que mai, encara que els temps vagin canviant i vagin trobant noves manifestacions. De totes maneres la celebració de la Missa al matí i la festiva processó de les barques al capvespre varen ser l'eix del dia, que va acabar amb una mostra gojosa de focs d'artifici.

La Confraria dels pescadors del Port, que cura amb entusiame les celebracions del dia, va presentar un nou estandard, que fou beneït a la missa del matí i que acompanyarà de ben segur a generacions futures en aquesta tradició de la festa de Sant Pere.