La solemnitat de la Pasqua

és el centre de la celebració de la vida religiosa del cristià.

Una celebració que va unida a les tradicions del nostre poble

i que viurem renovant el testimoni de la fe en un món que vol un horitzó de pau i germanor.

                                       engrandiu-lo (.pdf)